sanat anlatıcısı

gözyaşına boğulma vakti

g

Onurlu insanların sayısı zaten azdı. Seksen yıldır tükene tükene yok olmuşlar demek ki. Mesele ahlaksızlığın artması değil. Doğru insanların; o canım öğretmenlerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, yazarların/şairlerin, ressamların, bilim-insanlarının, mert erkeklerin, asil kadınların ve sayamayacağım onca mücevher vasıfların neslinin tükenmesi. Şimdi oturup gözyaşına boğulma vaktidir. (Yıldız, 2019, Aforizmalar [2])

sanat anlatıcısı

ÖNE ÇIKAN ANLATILAR

Tag Cloud

ANLATI TÜRÜ

YILLIK

İbrahim Yıldız

1984 yılında Gaziantep’te doğdu. 2002’de ilköğretim ve orta öğretimi bu ilde tamamladı. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Resim Ana Sanat Programında, lisans öğrenimini, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programını tamamlayarak Dr. ünvanı aldı.