sanat anlatıcısı

özgürlük

ö

Evde kapalı kalınan şu günlerde özgürlük üzerine de düşünmeliyiz belki. Spinoza’nın “Potentia Agendi” yani eyleme gücü yani özgürlük dediği şeyin nefes gibi bir ihtiyaç olduğu gözardı edilmemeli. Ya da Kanuni Sultan Süleyman’ın dediği “halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlarsak, bu “eyleme gücü”nün yani özgürlüğün bir yerde sağlıklı olmaya bağlı olduğunu kavrayabiliriz. Ben insanın en büyük özgürlüğünü düşünmesinde buluyorum. Aslında insanlık yer yüzünde, yaklaşık 65.000 yıldır ardında bıraktığı sanatla özgür düşüncenin izlerini bırakmıştı. Özgürlük için, sağlığımız için, düşünmek için, üretmek için evde inzivaya çekilmek şart gibi görünüyor. Sonuç olarak, bireyler bu artı zamanı ancak bir birikime dönüştürürse, yeni dünya düzeninde özgür bireyler olarak yerlerini alabilirler. 
(Yıldız, 2020, Aforizmalar [3])

 

sanat anlatıcısı

ÖNE ÇIKAN ANLATILAR

Tag Cloud

ANLATI TÜRÜ

YILLIK

İbrahim Yıldız

1984 yılında Gaziantep’te doğdu. 2002’de ilköğretim ve orta öğretimi bu ilde tamamladı. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Resim Ana Sanat Programında, lisans öğrenimini, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programını tamamlayarak Dr. ünvanı aldı.