sanat anlatıcısı

Twitter

T

Köyde witwitwit diye çağırdığımız tavukların 140 karaktere dönüşmesi üzerine bir paylaşım…

 

Haberlerin gazete ya da televizyonların yerine sosyal medya platformlarını istila etmesi gerçekten çok ilginç bir durum. Hele de politikacıların ya da kurumların basın sözcülüğünü bir sosyal medya platformunun yapışı günümüzde kabullenilmiş durumdadır. İçerik üreticilerinin içerik tüketicisi olduğu uroboros durumunun kronik bir örneğine tanıklık ediyoruz. Bulanık sudaki belleksiz bir balık gibi…

Peki suyu bulandıran kim?

sanat anlatıcısı

ÖNE ÇIKAN ANLATILAR

Tag Cloud

ANLATI TÜRÜ

YILLIK

İbrahim Yıldız

1984 yılında Gaziantep’te doğdu. 2002’de ilköğretim ve orta öğretimi bu ilde tamamladı. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Resim Ana Sanat Programında, lisans öğrenimini, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programını tamamlayarak Dr. ünvanı aldı.