sanat anlatıcısı

Godot ve Yakup

G

“Ne Godot gelmişti, ne Yakup çağrılmıştı. Beklemek ya da gitmek mümkün müydü peki? Beklemekle gitmek aynı hiçliğin mezar taşlarıydı artık. Yapacak bir şey yoktu”.

—Gidelim mi?
—Gidemeyiz!
—Neden?
—Godot’yu bekliyoruz.
—Ah! Tabii ya.

Neyin kavgasını veriyoruz? Gerçekten soruyorum. Bu neyin mücadelesi? Birçok sorunun cevabı bulunamamışken, bulunamamış cevapların büyük oranda sorusu bile akla gelmemişken hem de. Bilgece cümleler kurmaya gerek var mı bu tutarsızlıklar karşısında? 

—Ee! Gidelim mi? 
—Evet.
—Gidelim!

sanat anlatıcısı

ÖNE ÇIKAN ANLATILAR

Tag Cloud

ANLATI TÜRÜ

YILLIK

İbrahim Yıldız

1984 yılında Gaziantep’te doğdu. 2002’de ilköğretim ve orta öğretimi bu ilde tamamladı. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Resim Ana Sanat Programında, lisans öğrenimini, 2013 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programını tamamlayarak Dr. ünvanı aldı.